Kørekort til B/ - Personbil

Start 3 mdr. før du fylder 17 år til teori og gå til praktiskprøve tidligst på din 17 års fødselsdag.

Loven kræver når du skal have kørekort til personbil, at du har modtaget følgende lektioner, som skal være fordelt på mindst 14 undervisningsdage:

- 29 lektioner i teori med 3 evaluerende prøver.  
- 4 lektioner i manøvrer på lukket øvelsesplads.
- 16 lektioner i manøvrer på vej.
- 4 lektioner på køreteknisk anlæg.
- 8 timers Færdselsrelateret Førstehjælpskursus*

Teoriundervisning, alm. eller intensiv computer 2.285,00 kr.
Interaktiv Teoribog, Køreklar.dk 300,00 kr.
Manøvrebane, 4 kørelektioner 1.550,00 kr.
16 kørelektioner á 450,00 7.200,00 kr.
Glatbane 4 kørelektioner inkl. undervisning 2.500,00 kr.
Leje af skolevogn til køreprøven*** 600,00 kr.
Beramningsgebyr      50,00 kr.
--------------------------------------  
I alt ** 14.485,00 kr.
Pris - Betal 1. dag ** 12.800,00 kr.

 

Færdselsrelateret førstehjælpskursus 8 timer* 600,00 kr.
Stempelmærke til kommunen inkl. gebyr 650,00 kr.
Evt. teoribog, Køreklar 300,00 kr.
Teoritest via Køreklar.dk 100,00 kr.
Skolevogn til den praktiskeprøve*** GRATIS 400,00 kr.
Lægeattest ca. 450,00 kr.
Evt. ekstra kørelektioner á 400,00 kr.
Glatbane, inkl. 4 kørelektioner 2.110,00 kr.

 

Man skal regne med nogle ekstra kørelektioner på vej. (Landsgennemsnittet er 24 lektioner på vej).

Vi har et stort udvalg af teoritest, præcis som man har hos politiet, så man kan øve sig hjemme.


Kørslen planlægger du og kørelæreren, så det passer begge parter bedst. Dog skal der køres mest i dagstimerne.