Førstehjælp

Vi tilbyder også kursus i førstehjælp:

- Færdselsrelateret 8 timers til kørekort
- Lavt niveau
- Mellem niveau
- Altid til konkurrence dygtige priser


Færdselsrelateret førstehjælpskursus:

Pr. 1. oktober 2006, skal alle som er, førstegangserhverver af førerret til Personbil og Motorcykel samt Traktor, have et Færdselsrelateret førstehjælpekursus, som max er 1 år gammelt.

Merit: Har man indenfor det sidste år haft 1. hjælp til knallert, får man 100 % merit og skal derfor ikke have førstehjælp igen.
Har du kørekort til traktor, skal du heller ikke have førstehjælp igen.

Kurset skal være bestået inden man kan blive godkendt hos politiet, altså inden man kan få berammet en teoriprøve.

Pris kun 600,00 kr. for 8 timers undervisning på køreskolen.

 

Uddannelsesmålt er at kursisten ved afslutningen af kurset skal kunne:
1. Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.
2. Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn.
3. Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker.
4. Forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.